REFERENSER

MARTIN & SERVERA

"Samarbetet med Svensk Säljkultur och genomförande av affärs- och säljkulturanalys var ett viktigt arbete som vi hade stor nytta av som del i vår affärsplanering 2015 och fortsatta utvecklingsresa. Vi är ett stort företag med omsättning över 11mdr, 5st regioner, ett 20-tal säljchefer/säljledare samt över 200st säljare. Affärs- och säljkulturanlysen gav såväl insiktsfull samsyn i ledningsgruppen och framförallt konkreta prioriteringar som vi på både kort och lång sikt kan genomföra själva. Jag kan starkt rekommendera Svensk Säljkultur som en oerhört kompetent, värdeskapande och coachande partner. "
Lars Sundberg, Försäljningsdirektör

ACADEMIC WORK

”Genom säljkulturanalys har vi fått nya insikter och bekräftade sanningar, mellan olika roller och mellan olika regioner. Vi har använt analysen till att skapa en samsyn i bolaget i hur vi kan utveckla vår säljkultur för att nå ett bättre resultat.”

Jimmy Söderström, Head of Sales

MECA

Vi genomförde en affärs- och säljkulturanalys inför vår målmedvetna strategi att utveckla vår säljkår och finna konkreta utvecklingsområden som vi behövde prioritera. Med analysen och en insiktsfull workshop fann vi en strategi och en handlingsplan som vi tydligt lyckades engagera hos samtliga av våra drygt 20 säljare. Vi fick därför en oväntad snabb och stark effekt i genomslagskraften hos våra kunder och en synligt ökad försäljning! Andreas Lignell ́s kunskap och erfarenhet att bygga starka säljkulturer är väldigt imponerande!"


Tommy Larsson, Försäljningschef

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Ibland när man tar in konsulter stannar det vid inspiration och planer. Andreas däremot har en lysande förmåga att bryta ner övergripande mål och coacha fram handlingskraft, motivation och färdigheter. Andreas uppvisar en kombination av enastående höjd och kunskap om Länsförsäkringar och utmanar oss också med utifrånperspektiv som sätter ribban högt. 
Andreas agerar prestigelöst från ledningsgruppen till varje medarbetare och med vårt samarbete har Andreas varit en "bärande länk" när vi planerat, utvecklat och implementerat ett helt nytt proaktivt arbetssätt som redan genererar tydliga framgångar och kundtillfredsställelse

Daniel Winggren, Innovationschef / Skadechef

BJURFORS

Andreas gav oss insikt i hur stort vårt behov av strukturförändringar inom affärsområdet var. Det som från början var en utbildning i samtalsteknik blev istället ett projekt där vi borrade oss ner i våra problemområden, och med Andreas hjälp arbetade vi fram ett stort antal egna verktyg och aktiviteter som ska hjälpa oss att nå våra mål. Andreas styrka är att han lätt motiverar oss att söka svaret/lösningen själva, men styr oss i rätt riktning utifrån hans kunskap och erfarenhet. Istället för att passivt ta emot en färdig lösning, jobbade vi fram det tillsammans.

Joakim Spåre, Chef affärsstöd