top of page
  • Andreas Lignell

Nytänk inför årets affärsplanering!

Nu är det dax igen! Affärsplaneringen för att besluta om strategierna för ett framgångsrikt 2020. Det är nu en djupare analys av interna och marknadsmässiga förutsättningar ska ge insikter och därefter landa i fokusområden och utvecklingsplaner. Processen affärsplanering ser olika ut i alla företag. Hur gör ni för att lyckas? Kanske kan dessa tips inspirera till ett visst nytänk? Kommentera gärna artikeln.


1.Dela upp processen i olika steg: Affärsplaneringen kräver en helhetsbild över verksamheten vilket för de flesta företag innebär att många perspektiv skall beaktas. Undvik tredagarsupplägget på kursgård mellan lucia och jul! Risken är uppenbar att antingen fokus blir för övergripande eller att vissa ämnen äter upp allt utrymme. Planera i god tid och arbeta agilt med ett eller ett par områden per tillfälle. Med halvdagspass på kontoret som hålls ihop under t.ex. en tvåveckorsperiod finns också utrymme mellan passen att reflektera över processens framskridande.

2.Sätt normen för förberedelser och struktur: Det är förstås av största vikt att den föredragande på varje delområde är väl förberedd. Med en gemensam mall och en rutin är det enkelt att finna en bra struktur mellan nuläge, mål och planerade åtgärder. Dela materialet, frågeställningar eller annan information innan för att uppmuntra till reflektion som underlättar bättre samsyn och diskussioner.

3.Lägg örat mot rälsen och involvera: Det är lätt att affärsplaneringen går på autopilot och att fokus hamnar på siffror och budgetar. Fokusera minst lika mycket på en analys av möjligheter och förbättringsområden. Idéerna finns hos både kunder och personal. Koppla planer och beslut till dessa framkomna behov och idéer och lyft fram det interna engagemanget. Låt till sist en referensgrupp te.x. opponera på framarbetad affärsplan för att lämna synpunkter och feedback. Upptäcks då vad som är otydligt, finns det fortfarande tid att rätta till och få alla med på samma tåg!


Comments


bottom of page