top of page
  • Andreas Lignell

Centrala ledstjärnor för överlevnad!

1. Proaktiv:

Nu om någonsin behöver säljare agera proaktivt gentemot sina kunder! Tiden finns både i den egna och kundens kalender. Samtalens syfte är i första hand att bibehålla relation, lyssna och visa omtanke. Endast genom att vara proaktiv kommer du förstå dina kunders specifika påverkan och med den kan du också planera och anpassa dina tjänster och paketering bättre tills dess att beslut om dina tjänster tas, vilket det förstås gäller att ha tålamod med!

2. Innovativ och flexibel:

Det kommer troligen krävas stor kreativitet och flexibilitet för de som vill göra fortsatta affärer och gå stärkta ur Coronakrisen. Nu och sannolikt under en längre tid kommer ”köparens marknad” att råda och köp kommer mer och mer ”villkoras” med diverse olika krav. Kanske behöver ditt företag fundera ut hur ni kan dela affärsrisk eller ge mycket generösa betalningsvillkor. Men krav på kreativitet kommer också mer och mer handla om ditt erbjudande i sig. Har du de tjänster som marknaden prioriterar när ”svångremmen dras åt”?

3. Hållbar:

I mycket hög grad kommer kunden förutom rätt lösning också försäkra sig om din hållbarhet som leverantör. Denna trend var redan starkt på gång innan Corona och kommer att spela en allt större roll nu. Så positionera ditt företag med såväl mjuka värden som er faktiska uthållighet att överleva!


Håller du med om ovan? Kommentera gärna med åsikter och fler exempel!
Comments


bottom of page