top of page
  • Andreas Lignell

DEL 6 AV (9) SÄLJKULTUREN: ORGANISATION, PROCESSER & SYSTEM.

Det fanns en tid när produktprisplats och påverkan (Philip Kotler) räckte långt för att lyckas i sin sälj- och marknadsstrategi. Dessa hörnstenar är fortsatt centrala men hur de stöttas på insidan av företaget blir alltmer komplext och avgörande för framgång.


I den allt hårdare konkurrensen och med kundernas ökade krav på tillgänglighet och support är det idag kritiskt att hela organisationen ser kunden med total samsyn. Det ställer bl.a. stora krav på organisationen där framförallt sälj- och marknad nu om inte förr verkligen behöver jobba nära varandra. Lika viktigt är att IT och alla andra avdelningar förstår affären och arbetar mer proaktivt och integrerat.


En kvalitativ övning som fler företag borde säkerställa är att i ledningsgrupp eller projekt med medlemmar från alla avdelningar konkret skulle lägga fram såväl kundernas köpprocess, den egna sälj- och marknadsprocessen samt leveransprocessen. Utkomsten är garanterad kunskapsöverföring med stor chans att upptäcka möjligheter till små och stora förbättringar. Men finns ens dessa processer idag och är de utformade för att alla skall förstå dess helhet och dess kritiska detaljer? Svaret är tyvärr ofta i bästa fall nja!


De förtag som lyckats har förstås också fått in flera av processerna i CRM systemet. Det duger inte att konstatera att vissa inte kan eller gillar systemet. Försäljning idag är en lagsport och de som spelar som ett lag bättre än andra springer snabbt 8:or runt sina konkurrenter eller åtminstone jobbar effektivare och kan ökar sin lönsamhet! Inte helt oviktigt för att framgången skall vara hållbar!

1 Comment


andreaslignell
Oct 22, 2019

Spännande blogg!

Like
bottom of page