top of page
  • Andreas Lignell

DEL 8 AV (9) SÄLJKULTUREN & VISIONEN OCH STRATEGIN:


Vem ansvarar för strategin? Hur tas den fram konkret? Hur skall den kommuniceras? Uppfattningen om vad som är strategi, taktik, mål och handlingsplaner flyter lätt samman!

Jag upplever ofta stor otydlighet när vi i förstudier frågar olika roller om gällande strategier. När företagets fokus och prioriteringar vilket är vad strategi handlar om inte är välförankrat råder ett stort effektivitetsläckage eftersom strategin likt värderingar utgör vägvisare för dagliga beslut och visad handling.


Strategiprocessen måste landa lättbegripligt där varje punkt bör innehålla kortfattad information om nuläget och vad strategin förväntas bidra med mot ett önskat läge och uttryckta mål. Detta vad och varför är ledningens jobb medan efterföljande hur kräver maximal delaktighet då det genom att involvera och engagera byggs upp övertygelse, framgångstro och ägarskap hos både chef och medarbetare. Här kommer exempel på vanliga strategier som rimmar med stark säljkultur. När dessa sedan bryts ner till tydliga mål och handlingsplaner hamnar fokus på kunder och affärer:

· Vi skall gå från produkt till kundfokus och från leverantör till partner

· Fler internt skall medverka i kunddialogen och känna bidragande i vår säljprocess

· Förbättra uppföljning av vunna och förlorade affärer och sprida kunskapen internt


Visionens syfte är att skapa motivation och drivkraft för en strävan som känns meningsfull. Att visionen är en långsiktig ledstjärna betyder inte att den aldrig skall ses över. En vision som inte engagerar och skapar mening blir en vision som cheferna och ledning nöjer sig finnas i Powerpoint och inte genom inspirerande kommunikation i vardagen.

Comments


bottom of page