FÖRBÄTTRAD SÄLJKULTUR ÄR LÖNSAMT!

Vi antar oss endast uppdrag där både kunden och vi själva har en övertygelse om hur insatsen skall räknas hem. För mätbara resultat räcker inte mål, idéer och vilja. Det är genomförandet som är ”tricket” och först då vi och kunden uppnått önskat läge.

Våra uppdrag pågår minst 1 månad men vanligen betydligt längre!

AFFÄRS- OCH SÄLJKULTURUTVECKLING "BAS"

Passar företag, enheter eller enskilda affärsområden från 25 till ca:100 st anställa. Värde skapas genom en förstklassig och detaljerad affärs- och säljkulturanalys samt coachande återkoppling och arbete i heldagsworkshop med nyckelpersoner ur ledningsgrupp och säljledning. Uppdraget omfattar digital analysenkät med demografival (t.ex. roll, avd.), sammanställning av utfall, avstämningar inför skräddarsydd workshop, workshopens genomförande samt dokumentation. 

Pris från 32.000:- exkl. moms.

AFFÄRS- OCH SÄLJKULTURUTVECKLING "FRAMGÅNGS STÖD"

Med basuppdraget genomfört och en samsyn på nuläget får vi glädjande ofta frågan att också stödja i förändringsarbetet. Att driva igenom nya strategier, ändra arbetssätt, förbättra ledarskap och skapa starka team tar sin tid. Att vara konsult handlar om att samla på erfarenheter och i vår värld på framgångsfaktorer. När vi bidrar med idéer och råd som får den stora massan att ”kliva på vagnen” och samtidigt stötta lärande och kompetensutveckling i vardagen går resan snabbare. Där tid och framgång många gånger har ovärderligt värde för både företag och individ.


Vårt erbjudande framgångsstöd är finns såklart inte i färdiga paket utan skräddarsys. Vi vågar skryta att vi är grymma som coacher, utbildare och ett starkt bollplank i allt som rör ledarskap, service, grupputveckling och förstås sälj. Men, vi är aldrig bättre än vårt senaste uppdrag. Läs vilka uppdrag och omdömen vi nyligen erhållit här!

   

Pris debiteras från timbank, dags eller månadsarvode beroende uppdrag och omfattning.