VÅR METOD

Vi vet att en stark säljkultur är en komplex helhet som ägs av hela företaget snarare än genom bara drivkrafter och kompetens på säljavdelningen. Vi startar därför de flesta uppdrag med en säljkulturanalys. Genomförandet tydliggör fokusområden och framgångsfaktorer som förenklar samsyn och taktiska beslut för åtgärder. Att samarbeta med Svensk Säljkultur skapar avgörande insikt, engagemang och handlingskraft. Utifrån tydligt kartlagda behov och uppsatta mål coachar vi på alla nivåer och tillför struktur, driv och kompetenser för att lyckas.

 

  • Hur skall ledningsgruppen agera för ökad säljkultur internt?

  • Hur stöttar vi våra ledare att prioritera sina nyckelarbetsuppgifter på bästa sätt?

  • Är vår säljledning och säljprocess effektiv och justerad utifrån best practise?

  • Har vi tydliga värderingar och önskade normer som skapar drivkraft och framåtlutad vi-kultur?

  • Har alla rätt fokus att förstå, övertyga och stärka våra kundrelationer?

  • Säljer vi produkter & tjänster eller skapar vi kundnytta, förtroende och lojalitet?


Vi ser på våra uppdrag som strategiska samarbeten. Du märker att vi ser målen som vår egna! Vi brinner för att lyckas som ett resultat av ansträngning och uppnå glädjen tillsammans!

 

Vi motser kontakt så bollar vi utifrån era unika förutsättningar.

Säljkulturpyramiden