Med anledning av pågående Coronapademi och dess  specifika påverkan och rekommendationer om bl.a. sammankomster är all verksamhet inom Svensk Säljkultur för närvarande vilande! Tidigast beräknas verksamheten återupptas i månadsskiftet augusti/september 2020. // Med vänliga hälsningar Andreas Lignell
 

NAVIGERA RÄTT I STÄNDIG FÖRÄNDRING

I Sverige finns idag cirka 6 000 företag med fler än 50 anställda. Oavsett bransch och verksamhet råder stenhård konkurrens om kunder och affärer. I ledningsgruppen och på försäljningschefens bord vilar ansvaret att ständigt leverera tillväxt och lönsamhet.

Att behålla och stärka konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och vägvalen är både många och komplexa. Förmågan till helhetsperspektiv och att göra rätt prioriteringar blir helt avgörande. Stöd för strategiska och taktiska beslut ges så klart genom god bransch- & omvärldsbevakning, kundundersökningar, erfarenhet & kompetens samt försäljnings- och resultatrapporter. 


Men hur kartlägger och utvärderar man den helt avgörande säljkulturen i företaget? För visst spelar den en helt avgörande roll för att lyckas med de mål och strategier som beslutas? Välkommen till Svensk Säljkultur för att realisera ert företags bästa förutsättningar till framgång!

SAMSYN NYCKELN TILL SAMLAD SÄLJKRAFT

Vi hjälper företag att lyckas genom utveckling av starkt sälj-, kund- och affärsfokus. För framgång krävs idag, oavsett bransch, rätt anpassad säljkultur och kund- och säljstrategier som har förankring genom hela företaget och ägs av ledningsgruppen.

Nuläge, önskat läge och handlingsplan

Vår unika affärs- och säljkulturanalys engagerar och belyser nuläget och skapar ett starkt fundament för en delaktig förändringsresa. När samsyn uppstår i ledningsgruppen och ägarskap för önskad säljkultur är etablerad, förenklas prioriterade beslut och utveckling och handlingsplaner kan omsättas snabbt till nya och effektivare arbetssätt. På köpet stärks kulturen av "vi-känsla" och samarbete med kundnytta som drivkraft och ledstjärna.

När skall man göra en säljkulturanalys?

Med vår evidensbaserade modell för att mäta affärs- och säljkultur på företag får beslutsfattare ett kvalitativt beslutsunderlag och avgörande insikter för den strategiska- och operativa affärsplaneringen. Affärs- och säljkulturanalysen ger en tydlig bild av organisationens styrkor och utvecklingspotential. Resultatet visas såväl övergripande som nedbrutet i olika regionala enheter eller affärsområden för att stötta varje chef och ansvarig.

Våra tidigare kunder har framgångsrikt genomfört affärs- och säljkulturanalys vid följande behov och tillfällen:

  • Mål på ökad säljeffektivitet för att öka företagets lönsamhet.

  • Upplevd stärkt konkurrens kräver innovation om nya- och mer proaktiva arbetssätt.

  • Ge ny säljledning en förstklassig ”navigationskarta” för prioriterat utvecklingsarbete.

  • Underlag och stöd till prioriterade beslut för tillväxtstrategier i affärsplaneringsprocessen.

  • Samsyn runt affärs- och säljkultur inom hela företaget på t.ex. företagskickoff eller konferens.

 
Businessmen

KONTAKTA OSS!

Kontakta oss så skall vi berätta hur du går från bra till världsklass