top of page
Referenser.png

REFERENSER

martin och serveralogga.jpeg

MARTIN & SERVERA

"Samarbetet med Svensk Säljkultur och genomförande av affärs- och säljkulturanalys var ett viktigt arbete som vi hade stor nytta av som del i vår affärsplanering och fortsatta utvecklingsresa. Vi är ett stort företag med omsättning över 11mdr, 5st regioner, ett 20-tal säljchefer/säljledare samt över 200st säljare. Affärs- och säljkulturanlysen gav såväl insiktsfull samsyn i ledningsgruppen och framförallt konkreta prioriteringar som vi på både kort och lång sikt kan genomföra själva. Jag kan starkt rekommendera Svensk Säljkultur som en oerhört kompetent, värdeskapande och coachande partner. "

// Lars Sundberg, Försäljningsdirektör

Academic worklogga.jpeg
Länsförsäkringar logga.png

ACADEMIC WORK

”Genom säljkulturanalys har vi fått nya insikter och bekräftade sanningar, mellan olika roller och mellan olika regioner. Vi har använt analysen till att skapa en samsyn i bolaget i hur vi kan utveckla vår säljkultur för att nå ett bättre resultat.”

//Jimmy Söderström, Head of Sales

LÄNSFÖRSÄKRINGAR

Ibland när man tar in konsulter stannar det vid inspiration och planer. Andreas däremot har en lysande förmåga att bryta ner övergripande mål och coacha fram handlingskraft, motivation och färdigheter. Andreas uppvisar en kombination av enastående höjd och kunskap om Länsförsäkringar och utmanar oss också med utifrånperspektiv som sätter ribban högt. 
Andreas agerar prestigelöst från ledningsgruppen till varje medarbetare och med vårt samarbete har Andreas varit en "bärande länk" när vi planerat, utvecklat och implementerat ett helt nytt proaktivt arbetssätt som redan genererar tydliga framgångar och kundtillfredsställelse.

 

Daniel Winggren, Innovationschef / Skadechef

Andreas är grym på säljteknik! Med sin långa erfarenhet av Länsförsäkringsgruppen förstår Andreas affären och kan enkelt konvertera kunskap till retorik som totalt förändrar genomslaget i kunddialogen. Andreas är passionerad och mycket inspirerande som utbildare. Den unika frågetekniken som Andreas bl.a. lär ut är väldigt motiverande och är grunden till att många snabbt dubblar sin försäljning och helt med kundens bästa i åtanke. Jag är säker på att alla som jobbar med kunddialog inom LF har största behållning och får starkt resultat av samarbete med Andreas.

 

//Jimmy Sjögren, Försäljningschef bank

”Vi valde att arbeta tillsammans med Andreas och Svensk Säljkultur utifrån att Andreas har en gedigen kunskap och erfarenhet och att han har stor kännedom om Länsförsäkringar.

Syftet var att utveckla våra privatrådgivare för att arbeta mer proaktivt i våra kundmöten och utveckla förmågan att ta hand om våra kunder och hela deras trygghetsbehov i vårt rådgivningsmöte. 

 

Efter vår utbildning har vi sedan aktivt jobbat vidare med den på hemmaplan tillsammans med engagerade medarbetare och chefer. Resultatet och konsekvensen av utbildningen kan vi summera till att vi har ökat vår kundnöjdhet med 1% från en redan hög nivå, vi har ökat vårt bestånd med totalt 2,5 % och här vill jag särskilt lyfta fram olycksfall – här har vi ökat beståndet med drygt 7% vilket visar att vi blivit mycket bättre på att prata om helheten med våra kunder.

Vi har också ökat vår totala försäljning med nästan 9 % samtidigt som vi förbättrat vår servicegrad och svarstider trots att vi har längre samtalstider.

 

Andreas är passionerad och har ett engagemang som lockar fram driv och motivation. Han är noggrann med syftet och har en väldigt tydlig målbild.

 

Jag kan varmt rekommendera Andreas om man vill få till en förändring på riktigt.”

 

Lotta Ferm

Försäljningschef privatförsäkring, Länsförsäkringar Älvsborg

VOLVOFINANS BANK

Volvofinans.jpg

Jag har jobbat med Andreas inom säljträning, kickoffer, ledarcoachning och inte minst som inhyrd chef för vår kundservice/förvaltning. Andreas har stor erfarenhet att utmana och driva förbättringsarbete, Andreas är också trygg med att bygga presterande team genom att leda med värderingar och en tydlig målbild. Andra styrkor är struktur och processtänkande samt mycket god förmåga att kommunicera. Därtill är Andreas skicklig på rekrytering och onboarding. Andreas starka driv och engagemang smittar lätt av sig till sina chefskollegor och i arbetet i ledningsgruppen. Jag ger Andreas mina rekommendationer!

Johan Linder, Affärsområdeschef Fleet, Volvofinans Bank

Bjurforslogga.png
meca_logga.jpg

BJURFORS

Andreas gav oss insikt i hur stort vårt behov av strukturförändringar inom affärsområdet var. Det som från början var en utbildning i samtalsteknik blev istället ett projekt där vi borrade oss ner i våra problemområden, och med Andreas hjälp arbetade vi fram ett stort antal egna verktyg och aktiviteter som ska hjälpa oss att nå våra mål. Andreas styrka är att han lätt motiverar oss att söka svaret/lösningen själva, men styr oss i rätt riktning utifrån hans kunskap och erfarenhet. Istället för att passivt ta emot en färdig lösning, jobbade vi fram det tillsammans.

Joakim Spåre, Chef affärsstöd

Jag såg en outvecklad potential hos ett av våra kontor och i samband med det fick jag kontakt med Andreas som jag haft kontakt med tidigare och som också framgångsrikt hjälpt vårt kontor i Malmö. Andreas uppdrag var i korthet att genomföra en resultatoptimering hos ett av våra kontor i Stockholm vad avser säljkultur, kundhantering och ledarskap. Andreas har på kort tid lyckats skapa en konkret förbättring och lagt en grund för en uthållig förbättring inom de fokusområden vi satte upp. Jag är mycket nöjd!

Pontus Kopparberg, VD Stockholm
 

MECA

Andreas är en ytterst skicklig konsult och utbildare med bred kompetens att utveckla framgång genom ledare och medarbetare som jobbar nära affären. I både tidigare och pågående samarbete levererar Andreas insikter och verktyg samt skapar stor energi och mod att gå från ord till handling. Andreas jobbar effektivt och lyckas snabbt förstå vår affär vilket gett stort förtroende hos både ledning och våra avdelningschefer som genomfört vårt ledarutvecklingsprogram "Målstyrande Ledarskap".

 

Krister Duwe, VD

logo-Essve.png

ESSVE SVERIGE AB

Andreas besitter ett sällsynt driv att utveckla affären. I detta arbete så lyckas han få med både ett kundperspektiv samt ett lönsamhets dito för företaget. Det gör att hans arbete under 18 månader som inhyrd kundservicechef höll hög klass och bidrog i hög grad till vår lönsamhet.

 

Johan Cederstrand, VD

bottom of page