TJÄNSTER:

Vi utvecklar arbetssätt och coachar människor till ökad prestation & framgång med kunder och affärer! 

Våra uppdrag har alltid en gemensam nämnare och målbild att den interna utvecklingen i slutändan skall leda till förbättrad konkurrenskraft, tillväxt och nöjdare kunder! Vi uppskattas för vårt angreppssätt att utmana och ännu mer i sättet att  gå från strategi till handling genom människors driv och tränade förmåga. Vi är duktiga på att forma en modern företagskultur med hållbarhet och fokus! Våra uppdrag varierar i tid och rum styrt av kundbehov samt hänsyn till ambition och resurser.

Vi anlitas mest frekvent inom:

 • Coachande ledningsstöd kring organisationsutveckling och tillväxtstrategier. Se produktblad!

 • Skräddarsydda företagsanpassade utvecklingsprogram inom:

  • Säljutveckling B2B

  • Säljutveckling mot konsument (Bilar, Försäkring, Fastighetsmäklare)

  • Modern, effektiv och affärsstödjande kundservice

 • Kommunikation och grupputveckling:

 • Inhyrd (interim) chef/ledare med operativt ansvar: 
   

Läs exempel på 10 st case och uppdrag presenterade med bakgrund, vad som gjordes och uppnådda resultat!