top of page

 

TJÄNSTER:

Vi utvecklar arbetssätt och coachar människor till ökad prestation & framgång med kunder och affärer! 

De uppdrag vi tar oss an har alltid en gemensam nämnare och målbild att den interna utvecklingen i slutändan skall leda till förbättrad konkurrenskraft, tillväxt och nöjdare kunder! Vår process uppskattas för att ta ord till handling genom fokus, handlingsplaner och tränade färdigheter. Vi är helt enkelt duktiga på att skapa snabbt och hållbart engagemang i er strategi och företagskultur! Vår leverans sker genom tjänsterna nedan.

Vi anlitas mest frekvent inom:

  • Inhyrd (interim) chef/ledare med operativt ansvar och tydlig utvecklingsagenda: 

  • Ledningsstöd genom workshops och coaching. Se produktblad!

  • Skräddarsydda program och utvecklingsmoduler inom:

    • Hela säljprocessen inom B2B och Account Management

    • Personlig försäljning för konsulter, rådgivare, mäklare

    • Proaktiv och rådgivande kundservice som väcker kundbeundran stöttar affären.

  • Kultur- och grupputveckling för ökat engagemang och välmående!

Läs exempel på 10 st case och uppdrag presenterade med bakgrund, vad som gjordes och uppnådda resultat!

bottom of page