top of page
  • Andreas Lignell

Mod:

Hur ofta behöver du vara modig? Eller finns det situationer där du hittat "goda skäl"och metoder att gå runt ett problem. Står du kanske inför en specifik och synnerligen komplex utmaning just nu? Få egenskaper hos oss människor är så viktiga som mod. Med mod övervinns hinder och transformerar möjligheter till framgång. Med mod skapas lärande och personlig utveckling! Att känna oss modiga korrelerar mycket till självkänsla, självförtroende och tidigare erfarenheter i liknande situationer. Men störst mod behövs för det okända, vilket vi i dagens samhälle möter allt oftare. Kanske kan några av tipsen nedan hjälpa just dig eller någon du vill stötta till ett ökat mod! Lycka till!


1. Visualisera målbilden:

Innan görandet måste viljan och vinsten övervinna rädslan. Se till att verkligen ta in känslan av fördelarna med ditt behov att handla. Om bilden inte är tydlig är det lätt att skjuta upp, grubbla eller helt enkelt avstå från det du haft siktet inställt på eller det som behöver göras.


2. Visualisera görandet:

Låt inte bara tankarna snurra i huvudet. Ta fram datorn eller papper och penna och skriv ner. Bara aktiviteten i sig själv tvingar dig till ett processtänkande och planen för görandet blir tydligare likt ett pussel där motivet klarnar för varje bit som tillförs och motivationen tilltar.


3. Välj rätt bollplank: Vid egen tvekan kan det vara skönt att känna andras tilltro, inhämta råd och få en push i ryggen. Mitt råd är att välja en eller max två personer med omsorg istället för att söka stöd både här och där, vars goda input riskerar att splittra dig eller skapa en onödigt stor yttre press och förväntan. Modet att ”göra” skall komma av egen vilja och inte den yttre pressen.


4. Våga misslyckas:

Mod handlar om att våga misslyckas! Mod handlar om görandet! Med alla utfall skapas stort lärande att därifrån ta sig vidare. Ofta är resan till målet kortare än vi tror. Även i andras ögon kan till och med tilltron till dig att lyckas öka just för att du redan gjort misstagen.


5. Nu kör vi:

Med processen ovan avprickad är sista tipset att låta företaget Nike´s klassiska slogan nu tar över…”Just Do it”. Med detta budskap som motto få aldrig fortsatt tvekan, ursäkter, och försvarsmekanismer ytterligare fäste. Bra, du är nu på väg!Comments


bottom of page