top of page
  • Andreas Lignell

DEL 3 AV (9) SÄLJKULTUREN OCH FREKVENSEN


"Det du inte har i huvudet- får du kompensera med fötterna”

Min första chef hade ett motto han ofta återkom till, -”Det du inte har i huvudet- får du kompensera med fötterna”. Samme chef hade en stark koppling till elitfotboll och så här i efterhand undrar jag om han lärt sig mottot där eller från den egna säljkarriären? Hur som helst... Jag anammade nog hans motto eftersom jag var begåvad med oräddhet och en hyfsad portion tävlingslust.


Under min första tid som säljare var utan tvekan framgångsfaktorn fart. Men man hade ju ändå huvudet med sig och gillar man att reflektera kring tillvägagångssätt och resultat lär man ju sig mer hos kunderna än i teoriboken! På mitt första jobb behövdes ingen stark säljkultur för att jag skulle uppbringa fart, den motivationen fanns inom mig och det fanns i alla fall inga strukturer som hindrade mig, kort och gott fanns egen planering och en uppmuntrade chef när jag bröt ny mark och vann nya affärer.


Men där och på alla företag jag senare varit en del av har säljkåren bestått av fler än ”den ivriga nybörjaren”. Att hålla uppe frekvens i antalet kundaktiviteter är i dagens marknad inte bara en fråga om inställning och tillgång till telefon. Snarare krävs det erfarenhet, nätverk och kundkompetens. Dessa ”nya” faktorer kräver som jag varit inne på i tidigare blogg och också återkommer till senare både bättre intern samverkan (sälj är idag en lagsport) och modern IT användarkompetens.


Hur många på ditt företag möter kunden i webbinarier, bloggar och på LinkedIn? Detta är nutidens fotarbete!

Comments


bottom of page