top of page
  • Andreas Lignell

DEL 5 AV (9) SÄLJKULTUREN & MÅLSTYRNING, UPPFÖLJNING OCH UTVECKLINGI en tid när nästintill alla branscher upplever hyperkonkurrens handlar det om att göra rätt saker och inte bara saker rätt. Det här med mål till exempel blir lätt översatt till antingen ”förhoppningar eller krav” istället före en realistiskt och önskvärd plan som alla vill och tror på. Den enkla målmodellen RAK (resultat, aktivitet, kvalitet) blir aldrig omodern men oj vad vanligt det är att vi bara sätter resultatmålen.


Avgörande är också målbilden (meningen eller nyttan med att lyckas). En gemensam och känslostark målbild skapar driv och motivation. Med därefter välformulerade mål skapas tydlig riktning och möjlighet till uppföljning, reflektion och justeringar.


En tydlig framgångsfaktor hos företag med starka säljkulturer är just målstyrning vilket handlar om fokus på aktivitet och kvalité i vardagen. Begreppet ”ständig utveckling” får inte bli en floskel utan en strategi som alla förstår och tar ansvar för. I ett nu pågående uppdrag driver vi utveckling, delaktighet och engagemang hos medarbetarna genom att själva genomföra kundundersökningen. Detta görs som en integrerad del av vardagen snarare än via enkäter & tonval. En överlägsen metod för just närheten mellan feedback och viljan att förbättras.


Resultat? Kunderna älskar det personliga tilltalet och med 90% svarsfrekvens och samtal som sätter kundens berättelse i fokus skapas relationer och förtroende i världsklass!

Vill du veta mer vilka konkreta frågor vi kartlägger i delområdet målstyrning och utveckling i vår säljkulturanalys och vilka resultat vi ser? Eller har du andra funderingar på ämnet?


Tveka inte att kontakta oss eller lämna kommentarer på diskussionstråden på LinkedIn.

ความคิดเห็น


bottom of page