top of page
  • Andreas Lignell

DEL 7 AV (9) SÄLJKULTUREN & FÖRETAGETS VARUMÄRKE OCH HISTORIA:

Affärer som görs mellan människor och mellan företag tar alltid sin utgångspunkt i ett förtroende. Samlade upplevelser under kundresan från köp- till leveransprocess är förstås avgörande för kundnöjdhet och framtida lojalitet. Internet exploderar kring jämförelsesajter och sociala medier hjälper och påverkar nya kunder mer än annonskampanjer och säljarnas roll och säljprocessen förändras snabbt!


Vad är då viktigast, varumärkets aktuella status eller det företaget gjorde för 15 år sedan? Klyschan att förtroende tar lång tid att bygga men raseras på ett ögonblick är ett understatement som besvarar frågan. Med denna sanning är det kvalitén på företagets samlade tjänster som blir alltmer viktig. Jag tycker utvecklingen är sund att den som ”levererar” blir vinnaren. Nöjda kommunicerande kunder är den nya marknadsföringen och marknadsbudgeten kan jobba mer strategiskt och taktiskt!


Hur lyckas man då med vi-känslan internt och täta broar till kundernas förändrade behov och önskemål? Det börjar såklart uppifrån! Säljkultur på ledningsgruppens bord är en bra början. Kommande blogg handlar om ledningens strategier och kommunikation. Därefter följer sista bloggen (del 9) som lyfter hur företag skall lyckas med att etablera just kultur utifrån normer och värderingar.


Fortsätt läs våra tidigare och kommande bloggar så får du fler svar och vägledning! Vilka tankar har du om säljkultur? Hör av dig eller dela dina tankar på trådarna på linkedin.

Comments


bottom of page