top of page
  • Andreas Lignell

DEL 9 AV (9) SÄLJKULTUREN OCH VÄRDERINGAR & NORMER:


Värderingar & normer som finns i en verksamhet är spelregler och förhållningssätt som förenar och förenklar beslut och samarbete i en organisation. De ofta formulerade värdeorden som tagits fram av ledningen blir tyvärr ofta ”önskvärda floskler” istället för det fundament och vägvisare som de faktiskt har potential att utgöra.


Så hur växer ett företags värderingar och normer riktigt starka? Självklart på inget annat sätt än genom föredömlig handling. När mänskliga beslut, ansträngningar och viktiga händelser i vardagen uppmärksammas skapas berättelser och känslor som blir till minnesvärda ledstjärnor. Normer är just sådana outtalade minnesvärda ledstjärnor och det är därför uttrycket ”kulturen sitter i väggarna” blivit ett så välkänt uttryck.


Nyckeln är som sagt uppmärksamheten vilken i sig kan ske på många olika sätt. Det kan handla om befordran, ökat ansvar men lika ofta i form av en ryggdunk eller ett öppet omnämnande. Uppmärksamheten kan också visas genom feedback (beröm eller konstruktiv kritik). Detta är både det viktigaste och mest använda verktyget för att bygga en stark företagskultur. Du kan läsa mer om feedback här.

En stark företagskultur har dessutom självklart värderingarna som röd tråd i internkommunikation, kickoffer, utvecklingssamtal och vid rekrytering.


Här kommer några värdeord som ofta dyker upp där säljkultur är högt prioriterat:

· Kundfokus- Vi känner våra kunder på djupet.

· Nytänkande- Vi anpassar oss till förändringar.

· Passion- Vi brinner för vår uppgift.

· Hjälpsamhet- Vi pushar och hjälper varandra.Comments


bottom of page