• Andreas Lignell

Försäljningschef- en utmanande roll!

Hösten 2018 genomförde Svensk Säljkultur en studie om varför försäljningschefen slutar eller tvingas avgå! (Se studien här i PDF). Studien bekräftade hypotesen om rollens komplexitet och utsatthet vilket förklarades av ett flertal perspektiv som alla kan bidra till viktigt lärande! Trots att det gått drygt två år och mycket hänt sedan dess i både omvärld och i våra organisationer är frågan om förändringarna och utvecklingen också hjälpt och stärkt försäljningschefsrollen till en ökad hållbarhet? Min känsla är tyvärr snarare tvärtom! Den ökade digitaliseringen och parallella Coronautmaningar som ritar om sälj- och köpprocesser allt snabbare innebär just en komplexare marknad att navigera på. Jag tror också därför tiden är här för förändringar i säljledningens utseende med ett breddat ansvar fördelat på flera. Läs om dessa tankar här i en publicerad artikel på Linkedin från 13/1- 2013.


Därför slutade försäljningschefen
.pdf
Download PDF • 35.46MB